Jóból Jó Sokat – avagy BUP: Building UP

Erasmus+ Felnőttoktatók Mobilitása 2020-1-HU01-KA104-078268

A mobilitási projekt tervezésekor az a hosszútávú cél vezetett minket, hogy az egyesületet a közhasznú működés és a civil értékek megtartása mellett professzionálisabb pályára állíthassuk. Olyan rendszer kialakítását tűztük ki magunk elé, amelybe be van építve az oktatók folyamatos szakmai fejlődése, a
tanulói igényekre történő rugalmas reagálás, ugyanakkor mindez fenntartható és hosszú távon is működtethető. Több tanácsadó, illetve a tagság és a felnőtt tanulók bevonásával rajzoltuk fel a projekt fő irányait és célkitűzéseit, melyeket röviden így lehet összegezni:
1) megerősíteni az oktatók szakmai identitását, tudásbázisát és eszközrendszerét
2) folyamatos jelenlétet generálni a nemzetközi és hazai képzési térben
3) stabil és szinergiákra épülő együttműködéseket alakítani ki a külföldi partnereinkkel, új működési modelleket is elsajátítva
4) rugalmasan tudni reagálni a megnövekedett tanulói létszámra és a specifikus tanulói igényekre

Fenti célok megvalósításának fő eszköze a külföldi mobilitások, illetve a tanultak beépítése és hazai fejlesztése lett. Munkatársaink és a szervezet önkéntesei (asszisztensek, leendő oktatók) szervezett változatos kurzusokon, továbbképzéseken vettek részt, illetve oktatási tevékenységet végeztek.
Ezt kiegészítően disszeminációs eseményeket, belső projekttevékenységekkel, illetve kommunikációs akciókat hajtottunk végre.

Partnereink voltak


1) RWEvents – School of Movement Medicine, Anglia
2) Dansea, Csehország
3) Embodiment Ltd., Írország
4) Verein Jagati, Ausztria
5) RMCSSZ, Románia

A COVID-19 világjárvány ezt a projektünket sem hagyta teljesen érintetlenül. Ám ez úttal inkább szerencsésnek mondható fordulat állt be, ugyanis a cseh partnerünk által régóta tervezett intenzív nemzetközi képzés végül itthon talált magának helyszínt, ahol nem szorították annyira a szigorú korlátozások.

Végül 10 szervezett képzés és 3 külföldi oktatási tevékenység, tehát összesen 13 mobilitást bonyolítottunk le sikeresen a projekt keretein belül.

Tehát jóból valóban jó sokat.