Mozgás-Szabadság (Moving into Freedom)

Erasmus+ Felnőttoktatók Mobilitása (2019-1-HU01-KA104-060432)A projekt-ötlet

A Shinbukan Egyesület (SBK) 2005-ben azzal a távlati és átfogó céllal hoztuk létre, hogy a hagyományos japán kardvívás (budo) értékeit megmutassa, népszerűsítse, terjessze, és ezek korszerű és jelenkori működését a kardvívás oktatásán keresztül támogassa. A hagyományos budo erős leegyszerűsítéssel egy önismereti és reziliencia-tréning, amely azonban sokáig csak egy szűk elit (bushik) számára volt elérhető. A demokratizálódás folyamata ugyan megindult és 1958 után sokak előtt nyílt meg a japán kardvívás, ám a változás itt nem állt meg. A nagy elköteleződést és sok időt igénylő módszerek 2015 után egyre kevésbé voltak vonzók, ezért az évtizedes sikeres oktatási programunkat olyan csatornákkal akartuk kiegészíteni, amelyeken keresztül szélesebb és sokfélébb rétegek férnek hozzá a rendszeres és tudatos mozgás, a közösségi lét, az önismeret és önnevelés által elérhető jóhoz. Ezért hoztuk létre az outdoorkaland és táncmeditációs szakágakat, amelyek azóta is fejlesztés alatt állnak. A projekt ebbe a fejlesztési ívbe illeszkedett, partneri, módszertani és szerkezeti változásokat akartunk elérni általa.
Projektünk célja az volt, hogy olyan egyedi és a felnőttoktatásban tömegesen nem elérhető tartalmakat hozzunk létre a két új szakágon belül, amelyek megőrzik és népszerűsítik a budo értékeket, ám nem a kardvíváson keresztül, hanem új mozgásformák által, és nem csak itthon, de az európai színtéren is vonzók és népszerűek. Az általános célkitűzést 4 konkrét lépésre bontottuk le. Azt határoztuk el, hogy (1) magas szintű továbbképzések által fejlesztjük az oktatóinkat, (2) nemzetközi közegben teszteljük az új programjainkat (3) kilépünk az európai színterére és (4) megerősítjük a nemzetközi partneri hálózatunkat.
Projektünk legerősebben egyértelműen a mobiltásokat megvalósítókra hatott, függetlenül attól, hogy felnőtt oktatóként vagy asszisztenskét vettek részt a programban. Mind a szubjektív önértékelések, mind a peer-víziók megerősítették, hogy a tapasztaltak és tanultak hatására erősödött a résztvevők szakmai identitása (vagy szerepidentitása). Mélyült az önismerete és nőtt az érzelmi rugalmasságuk, ezzel párhuzamban ellenállóbbnak és rezilinesebbnek élik meg magukat. A jelen projektben megvalósított összes mobilitás komplex és intenzív fejlesztést tartalmazott, hisz egy tréner a személyiségével dolgozik első helyen és csak második helyen jön a módszer. Tehát minden kurzusba és mobilitásba be volt építve a személyes készségek, képességek és attitűdök alakítása, így jól látható, hogy hatás tekintetében is a legerősebben a személyiség és attitűd-jegyek változtak. Ezek számszerűsítése nyilván nem lehetetlen, de nem volt a projekt célja, így mi sem erőltettük. Az egyesületi munkában és a szervezetben beállt fejlődések igazolják vissza a hatást. Az oktatóknak megnőtt a szakmai és személyes önbizalma és terhelhetősége, hisz változatosabb eszközkészletből válogathatnak a munkájuk során. A külföldi utak hatására átértékelődött legtöbbjükben a saját karrierútjuk és tisztább képet kaptak saját értékükről, munkaerőpiaci helyzetükről. Érdekes módon ez nem a széttartást hozta, hanem sokkal fókuszáltabb és összetartóbb munkát, jobb és gördülékenyebb együttműködéseket, intenzívebb csapatmunkát. A projekt időszaka alatt megélt nehézségek és az egyesületi, oktatási munka folyamatos és kényszerű újratervezése pedig nagyban hozzájárult a résztvevők kreativitásának növeléséhez. A projekt hatása a közvetlen résztvevők után a partnerintézményeknél mérhető le. Természetesen sok múlott a partnerszervezet méretén, munkájuk jellegén, ahogy azon is, hogy ismerték-e már korábbról az Erasmus + Programot. Az elmondható, hogy legerősebben az erdélyi partnerek működésére hatott a projekt. Náluk teszteltük a vadon elsősegély budo alapon kurzusunkat, amely a tanulói visszajelzések és igények alapján egy hosszabb távú és intenzív együttműködés alapja lett. Más partnereink esetén az egyik kiemelkedő hatásnak azt rögzítettük, hogy egyáltalán felkerült Magyarország a térképükre. A belga és ír partner esetében egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy Közép-Európából bárki is ellátogat hozzájuk. Így sikerült tágítani a horizontjukat és megismertetni velük az Erasmus program céljait és lehetőségeit. Saját szervezeti működésünkre is hatott a projekt. Röviden összegezve a hatást megerősítésként és megerősödésként tudjuk leírni. Az elkötelezettebb, elszántabb, magabiztosabb és még felkészültebb oktatók megteremtették azt az alapot, amin végre meg tudott szilárdulni a két új szakosztály, az outdoor-szekció és a mozgásmeditációs kör is. A két új szakosztályban megindult új programok újabb tanulókat vonzottak és ezzel a láthatóság mellett az egyesületi munka is stabilizálódott. Az új nemzetközi partnerségek még újabb terveket és újabb partnerségeket motiváltak a projekt indulása óta eltelt 36 hónap alatt, így azt mondhatjuk, hogy a hatás egyértelműen tovagyűrűző és messze nem zárult le. A tanulói kör egyrészt szélesebb és változatosabb lett, másfelől kihatott rá az oktatók módszertani nyitottsága és kíváncsisága, illetve a fejlődés és tanulás iránti elkötelezettségük, így a projekt időszaka alatt több megkeresést is kaptunk azzal kapcsolatban, hogy felnőtt tanulóink szeretnének az oktatóvá válás útjára lépni. Már a kezdetekkor sejtettük, hogy lesz ilyen igény, ezért is fontos számunkra, hogy jelen projekt keretében véglegesíteni tudtuk az önkéntes vállalások keretét és az asszisztensi szerepet is. Viszonylag kicsi egyesületként, ahol speciális módszertan mentén zajlanak a felnőttkori tanulási alkalmak, nem volt célunk országos vagy nemzetközi hatást elérni. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a vadon elsősegély programunkba betett munka igenis nemzetközi szinten hasznosul, hiszen mára legalább 5 ország résztvevőit mozgatta meg és indította együttműködésre, míg a tudatos táncok terén végzett kommunikációs és edukációs munkánk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt három évben itthon is egyre népszerűbbek, elérhetőbbek és rendszeresek legyenek a szabad táncos alkalmak. Tekintettel arra, hogy az általunk oktatott módszertanban a tréneri képzés nagyon hosszú, nem lett volna reális várakozás egyből további tanárok indulását várni. De a rövidebb formációs idővel dolgozó módszerek képviselői, illetve bátran önjelölt egyedek működése is köthető ahhoz, hogy jelen projekt keretében sok ezer emberhez juttattuk el a természetes mozgásformák felszabadító erejének üzenetét és bizonyítékát. Mindenképpen elmondható, hogy a rendszeres működésünk tényleg átalakult. Korábbi kis budo-szervezetből most koordináló szövetségessé léptünk elő, számtalan nemzetközi partnerrel, rendszeres online és offline alkalmakkal, meghívott szakértőkkel és európa-kalsszis vendégtrénerekkel.Partnerek


Outward Bound Romania, Sovata
Ost-West Centrum, Belgium
Embodiment Dance Free Events, Ireland, Dublin
School of Movement Medicine, UK, Totnes
Dock11, Gernany, Berlin
Romániai Magyar Cserkész Szövetség, Románia
Junshin Dojo, Szlivákia
Olde Vechte, Hollandia
Shinbukan Praha, Cseh Köztársaság


Tesztüzem
A projekt 2019. július 1-jén kezdődött és a Covid-19 világjárvány minden előzetes tervet átírt. 18 hónap helyett 36 hónap elteltével 2022. július 30-val tudtuk zárni ezt a nagyszerű és gazdag fejlesztési folyamatot.