Erasmus+ 1000 talp

1000 Talpat ide! BLOG BLOG BLOG

Erasmus+ Felnőttoktatók Mobilitása (2018-1-HU01-KA104-047425)

A Shinbukan Egyesület azért alapítottuk, hogy magas szakmai színvonalú sport-rekreációs és kulturális-önfejlesztő programjainkon keresztül terjesszük és népszerűsítsük az egészséges életmód, az élethosszig tartó tanulás és a felelős, közösségi életvitel jótékony hatásait. 2017-ben jelentős portfólióbővítést hajtottunk végre. Módszereink közé emeltük a tapasztalati tanulást, az outdoor élmény-és kalandpedagógiát, illetve a táncmeditációs irányzatok közül a Movement Medicine eszközrendszerét. A módszertani bázis bővítésével új programok születtek, amelyek hirtelen és jelentősen növelték a tanulók/érdeklődők létszámát.
2018-ban a megnövekedett tanulói létszám és az új egyesületi öndefiníció által támasztott kihívásokra kerestük a válaszokat.

Mobilitások
2018. november -Prága (CZ): oktatási gyakorlat Movement Medicine
2018. december – Totnes (UK): oktatási gyakorlat Movement Medicine
2019. április – Taraska (PL): Movement Medicine kurzus – 2 fő asszisztens képzése
2019. április – Flam (NOR): vadon elsősegély 10 napos képzés – 1 fő oktató

Tesztüzem
A projekt ideje alatt folyamatosan kínálunk kísérleti foglalkozásokat és saját fejlesztésű programokat az egyesület tagságának, illetve a széles közönségnek.

Élmények -Eredmények
Beszámolóinkat, kis színeseinket az 1000-Talpat blogon tettük közzé. Eredményeink sokfélék és sokrétűek.

  • bővült a nemzetközi és hazai szakmai hálónk. A mobilitások mellett több sikeres hazai kurzust is tudtunk szervezni nemzetközileg elismert oktatók bevonásával.
  • új szakmai együttműködések születtek, itthon az Élményakadémia Egyesülettel, külföldön megszilárdult a kapcsolat a Dansea-val és belépett a körbe az ír Embodiment Events is.
  • növekedett az egyesület láthatósága és presztízse, ezt nem csak az online felületeink mutatják, de rádiós megkeresések, cikkek és a könyvkiadás sikere is (Jaguár testben pillangó lélek).
  • megszilárdult a szakmai együttműködők körében a szervezetünk új imázsa
  • a nemzetközi projekt hatására más szakemberek számára is vonzó és inspiráló közeggé vált az egyesületünk
  • nőtt az egyesületben felvállalt tevékenységek és módszerek ismertsége
  • növekedett az oktatási kapacitás, többet és többeket tudunk tanítani, tovább nőtt a tanulók létszáma
  • a nagyobb számú csoportokkal nőtt a szervezet pénzügyi stabilitása
  • gyakorlottabb lett a stáb a projektmegvalósítás terén

ENGLISH

We’ve founded Shinbukan Association with the general aim to spread and popularize the benefits of the physical activites, lifelong learning and responsible, community minded lifestlyes. The organization has been completing this mission by continously providing professional, high-quality sports and recreational, cultural and personal development programs for adult learners.
Last year we’ve performed a strategic development. We included into our methods the experietial learning, outdoor adventure education, and one of the cutting-edge conscious movement body of work: Movement Medicine. Thanks to the new toolsets new programmes have been added to our portfolio resulting into a quick and dynamic growth in students’ numbers. PRESENT project intend to answer the challanges set by the growing groups and the need for a new organizational self-definition.

In order to achieve this goal 2 of our colleagues will get extra education, 1 by attending a Wilderness First Responder course in Norway, the other trainer  by perfoming co-teaching activities at 2 partner organizations (Czech Republic and England). Two other volunteers will be set on the path of becoming teachers on their own. The first step on this long process is to undertake and practice the role of the assistant. To complete their preparation to that and as a minimum requirement they will aprticipate to a 6-days intensive Movement Medicine course in Poland. Our new organizational image will be defined and disseminated in cooperation with the partner organizations and during the national dissemination events. As result of the project our trainers will grow in kwnoledge and practice, we’ll be able to share new practical and theoretical contents with a wide circle of adult learners (wilderness first aid), the professional team will be completed with the stepping in of the 2 assistant.
The project expeced impact on short term to enable our organization to provide safe, high quality programmes with adequate team to a growing number of participants. On a long term we expect that our safety rules and quality assessment system will inspire other organizations and they will get included as good-practices into the running of more and more education programmes for adult learners.